stowarzyszenie

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za okazane serce, życzliwość i zaangażowanie w sprawy świetlicy. Dzięki zakupionym przez Państwa pomocom dydaktycznym i artykułom papierniczym możemy realizować założone cele edukacyjne, a nasi podopieczni mogą ciekawie spędzać czas po zajęciach w szkole. Dziękujemy, że możemy na Państwa liczyć w każdej ważnej dla nas sprawie.

Wychowawczynie i wychowankowie świetlicy

Świetlicowe migawki:

facebook