stowarzyszenie

Sukces spektaklu "Inni a tacy sami"!

17 maja 2018r. nasi uczniowie wzięli udział w II Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną: Wiosenne Konfrontacje Teatralno – Muzyczne „PRZYSTANEK TALENTOWO”. Wychowankowie SOSW na Nałęczowskiej scenie zaprezentowali spektakl pt. „Inni a tacy sami.” Umiejętności pantomimiczne naszych "małych aktorów" zostały nagrodzone gromkimi brawami oraz II miejscem w kategorii teatr.
A. Modrzewska
facebook