stowarzyszenie

Podsumowanie Konferencji - Dzień Osoby (nie) Pełnosprawnej

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest od 1992 r. Ustanawiając ten dzień, ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Warto wspomnieć, że Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych definiuje niepełnosprawność jako problem społeczny, a nie sprawę osoby nią dotkniętej. W związku z tym wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za realizację idei ,,społecznej odpowiedzialności’’ wobec osób niepełnosprawnych.

 Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej zostały zorganizowane czterodniowe obchody DNIA OSOBY (NIE)PEŁNOSPRAWNEJ. Honorowy Patronat objął Starosta Bialski, oraz Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski. Z inicjatywy SOSW obchody rozpoczęto konferencją popularno-naukową, w której wzięli udział zaproszeni specjaliści i doświadczeni fachowcy.

 Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonała Pani Dyrektor Jolanta Modrzewska.
 Konferencję rozpoczęto słowami Jana Pawła II:
 „Osoby niepełnosprawne w pełni są podmiotami ludzkimi z należnymi im wrodzonymi, świętymi i nienaruszalnymi prawami, które mimo ograniczeń, cierpień wpisanych w ich ciało i władze, stanowią jednak o szczególnym znaczeniu godności i wielkości człowieka". 

dr Agnieszka Pawlak, wykładowca Uniwersytetu Marii- Curie Skłodowskiej w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej w Lublinie zaprezentowała temat bardzo aktualny, mianowicie ,,Jedna szkoła – różni uczniowie”, zwróciła uwagę na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych w organizacji procesu edukacji. 

 dr Anna Prokopiak , Założyciel i Prezes Fundacji ,, ALPHA” działającej na rzecz dzieci ze spektrum autyzmu, wykładowca Uniwersytetu Marii- Curie Skłodowskiej, kierownik w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej w Lublinie, podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, mówiła o samotności i związanych z tym problemach egzystencjalnych uczniów z autyzmem. Podkreślała ona, że osoby z dysfunkcjami mają prawo do uczestnictwa w życiu społecznym, również do pracy, na zasadzie równości z innymi osobami. 

Prof. Wanda Kociuba, przedstawiciel Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych w Lublinie przybliżyła temat dotyczący ,, Działań organizacji pozarządowych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych”, zagadnienie związane było między innymi z polityką rządu i rzeczywistością z którą musi się zmierzyć osoba niepełnosprawna, dlatego pomoc nasza jest jej niezbędna. 

 Prof. nadzw.dr hab. Maciej Płaszewski, wykładowca, pełniący funkcję z-cy dyrektora w ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, przedstawił badania naukowe dotyczące współdziałania nauki i praktyki dla dobra podopiecznych. Zależność ta wraz z prezentowanymi badaniami jest podstawą do dalszej pracy z osobami prezentującymi różne dysfunkcje.

 Pan Leszek Korpysz – lekarz psychiatra w ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, poruszył temat zaburzeń psychicznych i niepełnosprawności intelektualnej, które często się przenikają. Podał przykłady sytuacji, gdy wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych osoba nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. 

 Spotkanie zostało bardzo pozytywnie ocenione przez lokalne środowisko, co jest między innymi zasługą niezwykle interesujących wystąpień tematycznych.
Celem konferencji było przybliżenie problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz pomoc we włączeniu tej grupy w społeczne życie. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości lokalnej i korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia społecznego i kulturalnego. 

Dużym zainteresowaniem w kolejnym dniu cieszył się koncert galowy, przedstawienia teatralne dla międzyrzeckich szkół z udziałem uczniów SOSW, uczestników WTZ, osób z Powiatowego Ośrodka Wsparcia. Organizatorzy obchodów: SOSW, WTZ, Powiatowy Ośrodek Wsparcia, MOK w Międzyrzecu Podlaskim wyrazili nadzieję, że jest to początek dobrej współpracy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. 

Patronat medialny: Międzyrzec.info, katolickie radio Podlasie, Podlasie24.pl, Wspólnota międzyrzecka, Słowo Podlasia, Biała24, Niepełnosprawni.Lublin.pl
 Red: Edyta Krasowska
facebook