stowarzyszenie

Dąb Niepodległości

W dniu 08.11.2018r., spotkaliśmy się aby nadać imię dla Dębu – DĄB NIEPODLEGŁOŚCI posadzonego 27.04.2018r., dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Sadząc dąb kontynuowaliśmy tradycję naszych przodków, którzy w latach 1918-1928 spontanicznie sadzili Dęby Niepodległości.  
Podczas tej uroczystości zostały również wręczone nagrody w konkursie plastycznym pod hasłem „ Symbole Narodowe” organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.
facebook