stowarzyszenie

„Polska - moja Ojczyzna”

– pod takim hasłem upłynął przedszkolakom z oddziału I ostatni tydzień (5-9 listopada 2018 r). Dzieci wzbogacały wiedzę o naszym kraju, jego historii, symbolach narodowych, wykorzystując komunikację wspomagającą utrwalały wiersz „Katechizm polskiego dziecka” W. Bezły, uczyły się hymnu, poznawały polskie tańce narodowe. Po raz kolejny sięgnęły do Legendy o Lechu, Czechu i Rusie. Z dużym zainteresowaniem słuchały piosenek o tematyce patriotycznej, wykonały wiele pięknych prac plastycznych. Wybrały się również na pobliski cmentarz, by tam oddać hołd bohaterom poległym w walce o niepodległość, zapalić znicze, pomodlić się w ich intencji. Przedszkolaki uczestniczyły także w uroczystych wydarzeniach szkolnych upamiętniających setną rocznicę odzyskania niepodległości. Podczas apelu Dominik wyrecytował, wspólnie ze starszym kolegą Piotrem, „Katechizm polskiego dziecka”. Ta lekcja wychowania patriotycznego na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków.
K.Sz.
facebook