stowarzyszenie

Bezpieczny Internet

5 lutego pod hasłem „Działajmy razem!” obchodziliśmy po raz kolejny Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Miał on na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Organizator przypomniał wychowankom kilka najważniejszych zasad. Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom czym jest cyberprzemoc i uwrażliwienie na specyfikę problemu. Podkreślono także zagrożenia nadmiernego korzystania z Internetu, jak również wielki potencjał, który każdy z nas może wykorzystywać na wiele pozytywnych sposobów.
K. Rosińska
facebook