stowarzyszenie

Mobilne miasteczko ruchu drogowego

W słoneczny, czerwcowy dzień uczniowie Specjalnego Ośrodka mieli możliwość skorzystania z Mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego. Nauczyciele oprowadzali swoich wychowanków, wyjaśniając jak w praktyce stosuje się znaki drogowe, sygnalizatory świetlne dla ruchu pieszego i kolejowego. Przechadzali się po makiecie pełnej ulic, przejść dla pieszych nabywając praktyczne umiejętności.
red. M. J.
facebook