stowarzyszenie

Internat maluje w Miejskim Ośrodku Kultury

W tym roku szkolnym gr 1 Internatu uczestniczy w zajęciach plastycznych odbywających się w międzyrzeckim MOK-u. Zajęcia prowadzi Pani Hanna Adamczyk. Dzieci mają okazję nie tylko poznać różne techniki plastyczne ale także zintegrować się z dziećmi spoza Ośrodka.

Agnieszka Litwiniuk
facebook