stowarzyszenie

X Międzyszkolny Przegląd Twórczości Artystycznej „Spotkajmy się”

19 października 2018 r. na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się X Międzyszkolny Przegląd Twórczości Artystycznej „Spotkajmy się”. Celem imprezy była prezentacja i promowanie różnych form twórczości artystycznej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przeglądowi patronował Burmistrz Miasta, Zbigniew Kot oraz działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Zrozumieć ich świat”.
W Przeglądzie uczestniczyli uczniowie ze szkół z: Białej Podlaskiej, Łosic, Zalutynia, Kębła, Firleja, Łukowa, a także uczennica naszego Ośrodka. Przegląd rozpoczął się o godzinie 10.00 wystąpieniem dyrektora SOSW, p. Jolanty Modrzewskiej która otworzyła Przegląd witając uczestników, zaproszonych gości oraz zgromadzoną na widowni publiczność.
Uczniowie poszczególnych szkół zaprezentowali się w kategoriach: taniec, śpiew, teatr. Wszystkie występy odznaczały się zróżnicowanym programem i wysokim poziomem artystycznym. Zostały nagrodzone gromkimi brawami publiczności.
Imprezę uświetnił pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu tancerzy z Klubu Tańca Towarzyskiego Art Ovo działającego w Międzyrzecu Podlaskim. Po pokazie wręczono nagrody wszystkim uczestnikom Przeglądu. Wręczyli je dyrektor SOSW, pani Jolanta Modrzewska oraz prezes Stowarzyszenia, p. Leszek Stęślik. Na tym zakończono oficjalnie uroczystość dziękując wszystkim przybyłym za udział i zapraszając na przyszły rok, na XI Międzyszkolny Przegląd Twórczości Artystycznej w Międzyrzecu Podlaskim.
red. A. Jakubiuk
facebook