stowarzyszenie

Informacja

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego informuje, że w dniu 11.04.2019 r. wpłynęło pismo od Zarządu Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego Nr 47 z informacją o zawieszeniu pracy komitetu strajkowego i wstrzymaniu akcji strajkowej prowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym z dniem
12.04.2019 r. do odwołania. 

Dyrektor - Jolanta Modrzewska
facebook