stowarzyszenie

Smykomultisensoryka

30 kwietnia 2019 roku odbyły się warsztaty dla dzieci i ich rodziców (objętych terapią wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) oraz zainteresowanych nauczycieli grup przedszkolnych dotyczące smykomultisensoryki. Wszyscy uczestnicy byli zaangażowani w proponowane aktywności. Wyrazili chęć udziału w tego typu zajęciach.
Agnieszka Marciniuk
facebook