stowarzyszenie

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

3 września w SOSW odbyła się uroczystość rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 2018/2019. Pani Dyrektor Jolanta Modrzewska powitała wszystkich uczniów, a w szczególności tych, którzy w bieżącym roku szkolnym rozpoczynają naukę w naszej szkole. Następnie głos zabrał Zastępca Burmistrza - Grzegorz Łubik oraz Ks. kan. Jerzy Domański. Przewodnicząca Rady Rodziców - Renata Siliwoniuk zaprosiła wszystkich rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły.

Życzymy, aby nowy rok szkolny zaowocował zdobywaniem wiedzy i umiejętności. Niech osiąganie wyznaczonych celów daje Wam wiele satysfakcji, będzie inspiracją do dalszych działań i przyniesie jak najlepsze wyniki.
facebook