stowarzyszenie

Lato z Bezpiecznym Puchatkiem

Dnia 24.05.2019r w ramach ,,Akademii Bezpiecznego Puchatka” zostało zorganizowane spotkanie celem którego było przygotowanie uczniów do bezpiecznego spędzenia wakacji. Uczniowie dowiedzieli się jak unikać i reagować na zagrożenia. Mówiono o sposobach spędzania czasu wolnego, bezpieczeństwie w obchodzeniu się ze sprzętami i urządzeniami elektrycznymi. Zwrócono uwagę na to kto jest naszym znajomym i z kim nam wolno rozmawiać. Uczniowie obejrzeli dwa filmy jeden dotyczył ,,Bezpieczeństwo w czasie wolnym”, natomiast drugi ,,Ostrożnie z prądem” oba zostały omówione wraz z uczniami. W ramach ćwiczeń praktycznych zaproszona została pielęgniarka szkolna która z udziałem dzieci omówiła pierwszą pomoc i zachowania w czasie omdleń. Chętni uczniowie uczestniczyli w omówieniu ,,Co powinno znaleźć się w wakacyjnym plecaku?”. Wszyscy wyrazili chęć współpracy i uczestnictwa w programie w przyszłym roku szkolnym. Koordynatorzy programu mają ogromną nadzieję , że wszyscy uczestnicy programu zostali dobrze przygotowani do wakacji i są gotowi do spędzenia ich w sposób bezpieczny. Zapraszamy za rok !!!

 Red: Edyta Krasowska
facebook