stowarzyszenie

Konkurs rodzinny

Serdecznie zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie "Nasze zdrowe śniadanie". Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu są wychowawcy świetlicy szkolnej.
2. Celem konkursu jest propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych przy uwzględnieniu szczególnej roli śniadania w zbilansowanej diecie. Chcemy, aby śniadanie nie było tylko zdrowym zwyczajem, ale również okazją do rozpoczęcia dnia wspólnie z bliskimi.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV- VIII, Gimnazjum i SPdP naszej placówki oraz ich rodzin.
4. Zdjęcia konkursowe można zgłaszać do 12 listopada 2018r. poprzez wysłanie fotografii w prywatnej wiadomości na profil facebook ośrodka lub na adres email swietlica.sosw@wp.pl
5. Przesłane zdjęcie prosimy dostarczyć wraz z imieniem i nazwiskiem autora fotografii oraz adresem email lub telefonem kontaktowym.
6. Każda osoba biorąca udział w konkursie może przesłać tylko jedno zdjęcie.
7. Prosimy o przesyłanie zdjęć przestawiających przygotowanie śniadania lub gotowe śniadanie wpisujące się w idee zdrowego żywienia oraz autora/autorów tego posiłku – zachęcamy do rodzinnych przygotowań, pragniemy by rodzice/opiekunowie włączyli się aktywnie w konkurs.
8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na profilu facebook ośrodka.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem, w tym na łamach prasy lokalnej, co jednocześnie stanowi element nagrody dla zwycięskiej fotografii.
11. Ocena nadesłanych zdjęć oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dwuetapowo. Zdjęcia, które przejdą pozytywnie weryfikacje zgodności z regulaminem zostaną opublikowane na łamach profilu facebook ośrodka, gdzie do 18 listopada 2018r. do godziny 23:59 będzie trwało głosowanie publiczności polegające na „lajkowaniu” poszczególnych zdjęć. Zdjęcie z największą ilością polubień otrzyma nagrodę publiczności. Kolejną nagrodę przyzna jury konkursu.
12. Werdykt jury dotyczący drugiej, zwycięskiej fotografii oraz rozdanie nagród nastąpi 19.11.2018r.
13. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.
Organizatorzy
facebook