stowarzyszenie

Gimnazjum

I ZESPÓŁ EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY

Wychowawca - mgr Teresa Śledź
Pomoc nauczyciela - Agnieszka Milewska

II ZESPÓŁ EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY

Wychowawca - mgr Julianna Bizukowicz
Pomoc nauczyciela - Agnieszka Milewska
facebook