stowarzyszenie

Przedszkole

I ODDZIAŁ EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY

Wychowawca
- mgr Katarzyna Szmulik

Nauczyciel współpracujący
- mgr Agnieszka Mazur

Osoba wspomagająca nauczyciela
- Katarzyna Golbiak

II ODDZIAŁ EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY

Wychowawca
- mgr Ewa Kozłowska

Nauczyciel współpracujący
- mgr Małgorzata Jaszczyńska

Osoba wspomagająca nauczyciela
- Beata Ledwójcik 

III ODDZIAŁ EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY

Wychowawca
- mgr Ewelina Goś

Nauczyciel współpracujący

- mgr Małgorzata Jaszczyńska

Osoba wspomagająca nauczyciela

- Alicja Krynicka

IV ODDZIAŁ EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY

Wychowawca
- mgr Katarzyna Michaluk

Nauczyciel współpracujący
- mgr Agnieszka Mazur

Osoba wspomagająca nauczyciela

- Anna Sworska
facebook