stowarzyszenie

Szkoła podstawowa

I Zespół edukacyjno-terapeutyczny

Wychowawca - mgr Ewelina Goś
Pomoc nauczyciela - Halina Kulczyńska

II Zespół edukacyjno-terapeutyczny

Wychowawca - mgr Edyta Krasowska
Pomoc nauczyciela - Iwona Świderska

III Zespół edukacyjno-terapeutyczny

Wychowawca - mgr Iwona Byczyk
Pomoc nauczyciela - Jolanta Wasiluk

IV Zespół edukacyjno-terapeutyczny

Wychowawca - mgr Małgorzata Zaleska
Pomoc nauczyciela - Jarosław Janicki

V Zespół edukacyjno-terapeutyczny

Wychowawca - mgr Renata Karwowska
Pomoc nauczyciela - Izabela Kondraciuk

VI Zespół edukacyjno-terapeutyczny

Wychowawca - mgr Iwona Rybołowik
Pomoc nauczyciela - Grażyna Radomyska

VII Zespół edukacyjno-terapeutyczny

Wychowawca - mgr Beata Panasiuk
Pomoc nauczyciela - Alicja Krynicka

VIII Zespół edukacyjno-terapeutyczny

Wychowawca - mgr Magdalena Ignaciuk
Pomoc nauczyciela - Iwona Adamowicz

IX Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny

Wychowawca - mgr Barbara Laszuk
Pomoc nauczyciela - Grażyna Jezierska
facebook