stowarzyszenie

Szkoła podstawowa

I Zespół edukacyjno-terapeutyczny

Wychowawca - mgr Małgorzata Zaleska
Pomoc nauczyciela - Grażyna Jezierska

II Zespół edukacyjno-terapeutyczny

Wychowawca - mgr Iwona Byczyk
Pomoc nauczyciela - Halina Kulczyńska

III Zespół edukacyjno-terapeutyczny

Wychowawca - mgr Inga Kalinka
Pomoc nauczyciela - Jarosław Janicki

IV Zespół edukacyjno-terapeutyczny

Wychowawca - mgr Renata Karwowska
Pomoc nauczyciela - Monika Karwowska

V Zespół edukacyjno-terapeutyczny

Wychowawca - mgr Iwona Rybołowik
Pomoc nauczyciela - Grażyna Radomyska

VI Zespół edukacyjno-terapeutyczny

Wychowawca - mgr Beata Panasiuk
Pomoc nauczyciela - Iwona Adamowicz

VII Zespół edukacyjno-terapeutyczny

Wychowawca - mgr Magdalena Ignaciuk
Pomoc nauczyciela - Krystyna Jung 

VIII Zespół edukacyjno-terapeutyczny

Wychowawca - mgr Grażyna Nowosielska
Pomoc nauczyciela - Izabela Kondraciuk
facebook