stowarzyszenie

I ZESPÓŁ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY

Wychowawca - mgr Alicja Żechowska
Pomoc Nauczyciela - Mariola Popijantus
facebook