stowarzyszenie

"Trzymaj fotmę"

W tym roku szkolnym nasz ośrodek po raz pierwszy przystąpił do ogólnopolskiego programu „Trzymaj formę”. Program jest współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Głównym celem programu „Trzymaj formę” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Wszelkie działanie podejmowane w ramach programu są dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych naszych wychowanków i mają na uwadze rozwijanie zainteresowania tematyką zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i ich wpływu na zdrowie człowieka.

W trakcie realizacji programu uczniowie będą mogli uczestniczyć w różnorodnych formach działań, m. in.:
  • przyrządzanie i degustacja potraw,
  • przedstawienia, inscenizacje i konkursy,
  • spotkania z ciekawymi ludźmi,
  • poznanie nowych sportów,
  • wyjścia, wycieczki, zawody sportowe.

Mamy nadzieję, że te działania, i wiele innym, przyczynią się do zmiany nawyków żywieniowych, zachęcą do aktywności fizycznej (zarówno w ramach zajęć szkolnych, jak i rekreacji), a także dostarczą wiedzy z zakresu sposobu odżywiania.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: Iwona Byczyk, Edyta Krasowska
facebook