stowarzyszenie

Bezpieczny Puchatek

Od września 2012 roku SOSW realizuje program pt. ,,Klub Bezpiecznego Puchatka”.

Jest to program edukacyjny prowadzony przez Maspex, we współpracy z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego KomendyGłównej Policji, pod Patronatem Honorowym Kuratora Oświaty.

Program ma za zadanie pomóc w przekazaniu dzieciom niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy.

Ważnym elementem tych działań jest uświadamianie rozmaitych niebezpieczeństw, oraz nauczanie, jak ich unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia.

Główne cele Programu:
  • Edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole
  • Wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.
  • Edukacja rodziców wzakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami
  • Zwrócenie uwagi nauczycieli, oraz dyrektorów szkół na konieczność edukowania dzieci w szeroko rozumianej tematyce bezpieczeństwa.

Szkołom, które przeprowadziły zajęcia w oparciu o przesłane materiały edukacyjne przyznany zostaje certyfikat ,,Klubu Bezpiecznego Puchatka”.

Spotkanie ze strażakami

W dniu 17 maja 2013 r. w ramach Klubu Bezpiecznego Puchatka miało miejsce wyjście do Ochotniczej Straży Pożarnej „Zawadki”. Na miejscu powitali nas strażacy, którzy wygłosili pogadankę na temat swojej pracy jak i bezpieczeństwa.

Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują strażacy, a także mogły założyć umundurowanie bojowe oraz utrwaliły poznane wcześniej numery alarmowe. Można było zrobić sobie zdjęcie w wozie strażackim. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i przybliżyło uczniom zasady bezpieczeństwa w razie pożaru i zaprószenia ognia.
facebook