stowarzyszenie

Moje zdrowie

Zainteresowanie naszych uczniów problemami zdrowia i wyrażenie chęci uczestniczenia w zajęciach prozdrowotnych zainspirowało wychowawców klas gimnazjalnych do opracowania projektu edukacyjnego „Moje zdrowie”. Czas trwania projektu 5 miesięcy.

Projekt został podzielony na pięć działów tematycznych:
 1. Dbajmy o własne zdrowie.
 2. Higiena osobista.
 3. Zdrowe odżywianie.
 4. Używki kradną zdrowie.
 5. Bezpieczeństwo gwarancją naszego zdrowia i życia.

Cele projektu:
 • nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie
 • wpajanie zasad ochrony zdrowia, przede wszystkim w zakresie higieny osobistej i najbliższego otoczenia
 • uświadomienie znaczenia dla zdrowia właściwego odżywiania i składu posiłków
 • wskazywanie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie
 • wyrabianie nawyku potrzeby ruchu i wysiłku fizycznego, jako czynników wpływających korzystnie nie tylko na sprawność fizyczną, ale i intelektualną
 • kształtowanie umiejętności ochrony przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi (wypadki, choroby zakaźne, uzależnienia, nerwice i stresy)
 • wyrabianie nawyku stosowania określonych zasad bezpieczeństwa
 • rozwijanie u uczniów samokontroli jako czynnika kształtującego bezpieczeństwo własne i innych

Wizyta w kuchni szkolnej

Z wizytą w Przychodni i Gabinecie stomatologicznym

Dnia 28 stycznia br. w ramach projektu "Moje zdrowie" miała miejsce wycieczka do Przychodni oraz Gabinetu stomatologicznego. Pani pielęgniarka pomogła gimnazjalistom zmierzyć swój wzrost, wagę oraz ciśnienie krwi. Lekarz opowiedział na czym polega jego praca a także zapoznał uczniów z działaniem przyrządów medycznych, przy okazji gimnazjaliści mogli zmierzyć temperaturę ciała nowoczesnym termometrem. Natomiast pani stomatolog pokazała uczniom jak dbać o higienę jamy ustnej - jak prawidłowo szczotkować zęby oraz jak używać nici dentystycznej.

Konkurs na najlepszą kanapkę

facebook