stowarzyszenie

Nie pal przy mnie proszę

W naszym ośrodku realizowano program edukacji antytytoniowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod hasłem „Nie pal przy mnie, proszę”, którego koordynatorkami były mgr Renata Karwowska i mgr Katarzyna Szmulik.

Głównym celem programu było uświadomienie dzieciom negatywnych skutków biernego palenia oraz wykształcenie umiejętności odpowiedniego reagowania w sytuacjach, gdy są one narażone na bierne palenie.

Zajęcia miały charakter warsztatowy, objęto nimi uczniów klas I-III, IV–VI oraz gimnazjum. W jednym ze spotkań wzięła udział także młodzież ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Na początku dzieci poznały główną bohaterkę programu ,,Nie pal przy mnie, proszę’’ wiewiórkę Wiki, która towarzyszyła im na wszystkich zajęciach. Korzystały z wybranych kart pracy zawartych w programie, zmodyfikowanych nieco do ich potrzeb. Poznały zasady dbania o zdrowie, higienę osobistą, właściwe odżywianie, dowiedziały się, jak szkodliwe jest palenie papierosów.

Pod kierunkiem swoich nauczycieli uczniowie przygotowali wspaniałe prace „Co szkodzi, a co służy naszemu zdrowiu”, z których realizatorki programu utworzyły album (dostępny w biblioteczce).

W zajęciach dzieci uczestniczyły z dużym zaangażowaniem, były bardzo aktywne, brały udział w scenkach, pokazach, zabawach, tworzyły piękne plakaty. Dzieci otrzymały znaczki - naklejki ,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ’’.

Podsumowaniem programu była wystawa prac powstałych w ramach zajęć, które mogli podziwiać wychowankowie, rodzice, pracownicy ośrodka i goście odwiedzający placówkę.

W ramach programu prowadzące przygotowały także ulotkę informacyjną dla rodziców poświęconą tematyce biernego palenia, którą rozdano na zebraniu 11 lutego 2014 .
facebook