stowarzyszenie

Policz kroki do sukcesu

Od 1 grudnia 2012 roku w SOSW realizowany jest projekt „Policz kroki do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych.

Beneficjentami projektu są uczniowie klas IV – VI mieszkający na terenie gminy i miasta Międzyrzec Podlaski. Projekt obejmuje uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, autyzmem oraz sprzężeniami. Są to wychowankowie SOSW realizujący podstawę programową, kształcenia ogólnego.

Realizując projekt wyrównywania umiejętności, wiadomości matematycznych planujemy zajęcia z matematyki, informatyki oraz funkcjonowania w środowisku. Zakładamy, że zaplanowane przez nas działania poszerzą wiedzę dziecka niepełnosprawnego z zakresu matematyki, poprzez działania praktyczne.

Nauczanie matematyki obejmuje arytmetykę i geometrię, matematykę praktyczną (obliczenia zegarowe, czasowe, pieniężne, ważenie, mierzenie,orientacja w przestrzeni itp.) oraz stosowaną (czytanie informacji zawartych w diagramach i tabelach, rozkład jazdy itp.)

Zajęcia informatyczne polegają na zapoznaniu uczniów z programem Exel, Word, pracy z kalkulatorem, programami edukacyjnymi.

Funkcjonowanie każdego człowieka jest uzależnione od sprawności procesów myślowych. Tu właśnie napotykamy na największe trudności. Zaplanowane zajęcia stymulujące pracę mózgu Biofeedback są specjalistycznie uwarunkowanym treningiem prowadzącym do wzrostu walorów funkcji poznawczych mózgu oraz poprawy jakościowej pracy mózgu sprawiając lepsze funkcjonowanie organizmu.

Wycieczka do Warszawy - pozaszkolne zajęcia edukacyjne

26 czerwca 2013 r. w ramach projektu „Policz kroki do sukcesu” odbyła się wycieczka do Warszawy.

Pierwszym punktem wyjazdu było zwiedzanie Mennicy Polskiej. Na miejscu uczniowie mieli okazję obejrzeć film na temat historii Mennicy, współczesnych metod produkcji monet i medali, a także poznali historię pieniądza. Następnie podziwiali eksponaty zgromadzone w Gabinecie Numizmatycznym. Na koniec zwiedzania Mennicy każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy żeton.

Kolejnym punktem programu wycieczki było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik. Na początek uczniowie udali się do Planetarium, gdzie na ogromnym sferycznym ekranie przyglądali się gwiazdom. Obejrzeli również film pt. „Sekrety Słońca”. Potem można było zwiedzać wystawy stałe w Centrum, gdzie uczniowie mogli samodzielni eksperymentować i doświadczać.

Zwieńczeniem wycieczki był spacer po ogrodzie na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
Uczniowie zgodnie orzekli, że wycieczka był bardzo udana. Wróci szczęśliwi i pełni wrażeń.
facebook