stowarzyszenie

Projekt teatralny

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym realizowany jest projekt koła teatralnego sfinansowanego przez Fundację Stefana Batorego (Kolorowa Akademia). Beneficjentami projektu jest 12 członków koła teatralnego w wieku od 9-17 lat. Zajęcia teatralne prowadzone są przez pedagogów specjalnych, we współpracy z logopedą i muzykoterapeutą raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin.

Cotygodniowe spotkania mają na celu przybliżyć naszym wychowankom bajki, baśnie oraz wiersze polskich poetów, jak również nauczyć współdziałania w grupie, wyrażania uczuć poprzez gest, mimikę oraz słowo. Z uwagi na niską świadomość i ofertę kulturalną poprzez liczne zajęcia teatralne, wyjazd do teatru pragniemy przybliżyć naszym podopiecznym sztukę, baśnie i bajki różnych autorów.

Zajęcia teatralne podniosą niską dotychczas samoocenę dziecka niepełnosprawnego, poprawią wymowę oraz umiejętność wyrażania uczuć i emocji. Ponadto prowadzone przez specjalistów zajęcia pozwolą osobie niepełnosprawnej zaistnieć w społeczeństwie.

Przygotowane przez „małych aktorów” inscenizacje bajek, baśni, wierszy będą prezentowane podczas różnych uroczystości w Ośrodku np. bajka „Złotowłosa i trzy niedźwiadki” została przedstawiona podczas III Międzyszkolnego Przeglądu Twórczości Artystycznej organizowanego przez nasze Stowarzyszenie.

Ponadto inscenizacja zostanie przedstawiona dla wychowanków SOSW w Radzyniu Podlaskim. Artyści włożyli w przygotowanie wiele trudu co przyniosło efekt podczas prezentacji bajki. Publiczność nagrodziła dzieci gromkimi brawami. Uczestnicy kółka wraz z opiekunami planują zaprezentować „Złotowłosą i trzy niedźwiadki” dla dzieci z Przedszkola Nr 2 oraz Nr 3.

W ramach projektu:
  • w listopadzie uczestnicy kółka wyjadą do TEATRU BAJ w Warszawie na spektakl „Tymoteusz wśród ptaków”
  • w grudniu kółko teatralne wniesie świąteczną atmosferę szerszej publiczności prezentując Bożonarodzeniowe Jasełka.

Wszystkie postępy - małe i duże - naszych podopiecznych będą dokumentowane krótkimi nagraniami oraz fotografiami. Planujemy zaangażować rodziców uczestników kółka w pomoc przy szyciu, przygotowaniu strojów dla swoich pociech, czy też dekoracji do wybranych przedstawień.

Projekt wspierany przez Fundację im. Stefana Batorego

facebook