stowarzyszenie

Projekt Szansa

Od września 2011 roku do końca kwietnia 2012 roku w SOSW realizowane są zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowwj w ramach projektu „SZANSA”. Beneficjentami projektu jest 11 uczniów klas I-III, ze względu na fakt, że w dniu nauki szkolnej dzieci są odwożone busami i nie ma możliwości realizacji zajęć poza ustalonymi godzinami, wszystkie zajęcia realizowane są w soboty.

Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań i zdolności oraz usprawnianie zaburzonych funkcji dziecka niepełnosprawnego.

Projekt „SZANSA” proponuje wychowankom następujące zajęcia:
  • logopedyczne
  • korektywa
  • socjoterapeutyczne
  • art-terapii: plastyczne, teatralne, muzykoterapia
  • kulinarne
  • integracji sensorycznej
facebook