stowarzyszenie

Warsztaty dla rodziców „W porozumieniu z dzieckiem”

W dniu 29.10.2012r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym rozpoczął się cykl warsztatów dla rodziców „W porozumieniu z dzieckiem”. Pierwsze spotkanie zorganizowane było pod hasłem „Wspomaganie mowy małego dziecka”, a dotyczyło rodziców dzieci przedszkolnych.

Celem warsztatów było zaznajomienie rodziców ze specyfiką rozwoju mowy dziecka niepełnosprawnego oraz możliwościami jej wspomagania.

Rodzice uczestniczyli czynnie w zajęciach przez co zdobyli praktyczną wiedzę do postępowania z dzieckiem w domu.
Opracowały: Anna Matejek, Marta Sobiczewska, Agnieszka Modrzewska

Drugie spotkanie z cyklu warsztatów dla rodziców

W dniu 21.01.2013 roku odbyły się warsztaty dla rodziców na temat „Werbalnych i pozawerbalnych sposobów komunikowania się.”

Celem warsztatów było zapoznanie rodziców z różnorodnymi formami komunikacji oraz odnalezienie sposobu porozumiewania się z własnym dzieckiem.

Spotkanie rozpoczęło się dyskusjąna temat barier porozumiewania się z drugim człowiekiem. Rodzice aktywnie brali udział w proponowanej dramie, burzy mózgu oraz tworzeniu tablic komunikacyjnych dla własnych dzieci.
facebook