stowarzyszenie

Czym jest rewalidacja?

1. Rewalidacja

Termin rewalidacja pochodzi od łacińskich słów re– znów, validus – mocny. Oznacza przywracanie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną; usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.

2. Zajęcia rewalidacyjne w naszej szkole prowadzą:

 • A. Modrzewska– logopeda
 • K. Rosińska – Terapeuta SI, pedagog specjalny
 • A. Kiryluk – Nieścioruk - Terapeuta SI, pedagog specjalny
 • A. Kowalczuk – pedagog specjalny
 • G. Nowosielska – pedagog specjalny
 • M. Ignaciuk – pedagog specjalny
 • M. Jedynaczuk - pedagog specjalny
 • I. Korolczuk - Terapeuta SI, pedagog specjalny
 • W. Wąsowska - logopeda, Terapeuta SI, pedagog specjalny
 • E. Filimon - pedagog specjalny

3. Cel

Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków – jego celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

4. Kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:

 • maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych. Które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,
 • optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,
 • kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie
 • dynamizowanie rozwoju

5. Zasady

Kierujemy się nimi w ramach pracy rewalidacyjnej. Nie odbiegają one od zasad pedagogiki specjalnej, ale uwzględniają też specyfikę zajęć indywidualnych.
 1. Możliwie pełna indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem.
 2. Stawianie zadań dostosowanych do możliwości dziecka i zapewnienie warunków poprawnego wykonywania ćwiczeń.
 3. Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych.
 4. Zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków.
 5. Dostosowywanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka.
 6. Mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń.
facebook