stowarzyszenie

O Stowarzyszeniu

Nazwa instytucji

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Zrozumieć ich świat”

Adres siedziby
ul. Leśna 2A
21-560 Międzyrzec Podlaski

Tel: 83 311 92 08
www.sosw-miedzyrzec.pl Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000354807 dnia 27 kwietnia 2010 roku w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 537-258-40-81 REGON: 060624834 KREDYT BANK S.A. 17 1500 1331 1213 3004 2837 0000

Władze stowarzyszenia:

Prezes – Leszek Stęślik
Wiceprezes – Wioleta Mazur
Skarbnik – Izabela Korolczuk
Sekretarz – Marta Jakubowicz
Członek – Ewelina Goś

Statut stowarzyszenia
facebook